Ενημέρωση Γονέων & Κηδεμόνων (Σχολικό Έτος 2018-΄19)

Το ΑΣΥΝ σας ενημερώνει ότι θα λάβουν χώρα οι παρακάτω ενημερώσεις για τους γονείς των μαθητών μας:

  • 2 Δεκεμβρίου 2018: Ενημέρωση γονέων για μαθητές Α’ και Γ’ Λυκείου, Γ’ Γυμνασίου.
  • 9 Δεκεμβρίου 2018: Ενημέρωση γονέων για μαθητές Β’ Λυκείου.

Σας καλούμε να έρθετε, να γνωρίσετε τους καθηγητές του παιδιού σας και να ενημερωθείτε για την πρόοδο του!

Οι ώρες προσέλευσης θα σας γνωστοποιηθούν με επιστολή μας λίγες ημέρες πριν από τις παραπάνω ημερομηνίες.

Καταγραφή