Διαγωνίσματα

Τα διαγωνίσματα και τα tests του Φροντιστηρίου μας είναι συνεχή, μιας και αποτελούν τον ορθότερο & ασφαλέστερο τρόπο να ελέγχουμε την πρόοδο των μαθητών μας, χωρίς να τους φορτώνουμε με υπερβολικά πολλές ώρες διδασκαλίας!

Τα διαγωνίσματα λαμβάνουν χώρα στα δύο διδακτήριά μας και πραγματοποιούνται Σάββατα (αλλά και κατόπιν προσωπικής συνεννόησης με τους διδάσκοντες, σε περίπτωση κωλύματος).